Privatumo politika

Apie asmens duomenis

1. Bendrosios nuostatos. Ši privatumo politika parengta pagal GDPR 2018 m. gegužės 25 d. reikalavimus "Apie asmens duomenis" ir nustato asmens duomenų tvarkymo tvarką ir priemones, užtikrinančias asmens duomenų saugumas "ADV Company" SIA (toliau - Operatorius).


2. Ši Operatoriaus politika, susijusi su asmens duomenų tvarkymu (toliau - politika) taikoma visai informacijai, kurią operatorius gali pateikti susipažinkite su svetainės lankytojais https://marcusnmarcus.eu/en/policy
2. Pagrindinės politikos sąvokos

1. Automatinis asmens duomenų tvarkymas - asmens duomenų tvarkymas

duomenys naudojant kompiuterių technologijas;


2. Asmens duomenų blokavimas - laikinas duomenų tvarkymo sustabdymas asmens duomenis (išskyrus atvejus, kai tai būtina asmens duomenų paaiškinimas);


3. Tinklalapis - grafinių ir informacinių medžiagų rinkinys, taip pat kompiuterių programos ir duomenų bazės, užtikrinančios jų prieinamumą internete tinklalapyje https://marcusnmarcus.eu/lt/policy


4. Asmeninių duomenų informacinė sistema asmens duomenų bazių ir užtikrina jų tvarkymą

informacinės technologijos ir techninės priemonės;5. Asmeninių duomenų de personalizavimas - veiksmai, kurių buvo imtasi negali nustatyti asmens duomenų nuosavybės be papildomos informacijos konkrečiam naudotojui ar kito asmens duomenų pavyzdžio;6. Asmens duomenų tvarkymas - bet kokie veiksmai (operacijos) arba duomenų rinkimas

veiksmai (operacijos), atliekami naudojant automatikos įrangą arba nenaudojant tokių priemonių su asmens duomenimis, įskaitant rinkimą, sisteminimas, kaupimas, saugojimas, paaiškinimas (atnaujinimas, keitimas),gavyba, naudojimas, perdavimas (platinimas, teikimas, prieiga);

asmens duomenų atpažinimas, blokavimas, ištrynimas, sunaikinimas;


7. Operatorius - valstybės įstaiga, savivaldybės įstaiga, teisinė ar

individualus organizavimas savarankiškai arba kartu su kitais asmenimis

ir (arba) tvarkyti asmens duomenis, taip pat nustatyt asmens duomenų tvarkymo tikslais, turi būti asmens duomenų sudėtis tvarkymas, veiksmai (operacijos), atliekami su asmens duomenimis;


8. Asmens duomenys - bet kokia informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi nustato svetainė https://marcusnmarcus.eu/


9. Vartotojas - bet kuris svetainės lankytojas https://marcusnmarcus.eu/lt


10. Asmens duomenų teikimas - veiksmai, skirti atskleisti asmens duomenis konkrečiam asmeniui ar tam tikram asmenų ratui;


11. Asmens duomenų platinimas - bet kokie veiksmai, kuriais siekiama atskleisti asmens duomenis neribotam asmenų ratui (asmens duomenų perdavimas) arba susipažinus su asmens duomenimis

neribotam asmenų skaičiui, įskaitant asmens duomenų atskleidimą žiniasklaidos priemonėse informacijos telekomunikacijų tinkluose arba suteikiant prieigą prie asmeninių kitais būdais;


12. Tarpvalstybinis asmens duomenų perdavimas - asmens duomenų perdavimas

užsienio valstybės teritorijoje užsienio valstybės institucijai,užsienio fizinis arba užsienio juridinis asmuo;


13. Asmens duomenų sunaikinimas ,asmens duomenys yra sunaikinami neatšaukiamai, be to, jų duomenų turinio neįmanoma atkurti informacinėje sistemoje (arba) kurių rezultatas yra sunaikinta medžiaga asmens duomenų laikmenoje.
3. Operatorius gali tvarkyti šiuos naudotojo asmens duomenis

1. Pavardė, vardas, globėjas;

2. El. Pašto adresas;

3. Telefono numeriai;

4. Gimimo metai, mėnuo, data ir vieta;

5. Informacija apie mokslą, profesiją, specialybę ir kvalifikaciją, rekvizitus

švietimo pažymėjimai;

6. Informacija apie ankstesnes pareigas ir darbo patirtį, karinė pareiga,

karinė apskaita;

7. Svetainėje taip pat yra asmeniškų duomenų apie lankytojus, rinkimas ir tvarkymas.

(įskaitant slapukus) naudojant interneto statistikos paslaugas („Yandex Metrika")

ir „Google Analytics" ir kt.).

8. Pirmiau minėti duomenys toliau nurodomi politikoje ir kartu yra bendra asmens duomenų sąvoką.
4. Asmens duomenų tvarkymo tikslas

1. Naudotojo asmens duomenų tvarkymo tikslas yra sudaryti, vykdyti ir nutraukti civilinę sutartį.


2. Operatorius taip pat turi teisę pranešti naudotojui apie naują produktą ir paslaugą, specialius pasiūlymus ir įvairius renginius. Naudotojas visada gali atsisakyti gauti informacinius pranešimus, išsiųsdamas Operatoriui laišką el.laišką.


3. Asmeniniai naudotojų duomenys, renkami naudojantis interneto paslaugų statistika, naudojami rinkti informaciją apie naudotojų veiksmus svetainėje, pagerinti svetainės kokybę ir jos turinį.
5. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

1. Operatorius tvarko naudotojo asmens duomenis tik tuo atveju, jei

juos užpildo ir / arba siunčia juos savarankiškai per specialią formą, esančią svetainėje http://marcusnmarcus.eu/. Atitinkamas pildymas formų ir (arba) apie asmeninių duomenų siuntimą Operatoriui naudotojui sutikus su šia politika.


2. Operatorius apdoroja asmeninius duomenis apie naudotoją, jei yra leidžiama naudotojo naršyklės nustatymuose (leidžiama išsaugoti failus) slapukai ir „JavaScript" technologijos naudojimas).
6. Rinkimo, saugojimo, perdavimo ir kitų asmens duomenų tvarkymo tvarka.

Duomenys operatoriaus tvarkomų asmens duomenų saugumą užtikrina teisinių, organizacinių ir techninių priemonių, kurių reikia imtis, įgyvendinimas pagal galiojančius asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus.


1. Operatorius užtikrina asmens duomenų saugumą ir priima visus

priemones, užkertančias kelią prieigai prie asmens nesankcionuotų asmenų.


2. Naudotojo asmens duomenys jokiomis aplinkybėmis niekada nebus

perduodamos trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, susijusius su galiojančiais teisės aktais.


3. Jei nustatomi asmens duomenų netikslumai, naudotojas gali

juos atnaujinti, siunčiant pranešimą operatoriui el. paštu : info@marcusnmarcus.eu, pažymėti ,,Atnaujinti asmens duomenis".


4. Asmens duomenų tvarkymo terminas yra neribotas. Vartotojas

gali bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, išsiųsdamas pranešimą Operatoriui elektroniniu paštu: info@marcusnmarcus.eu su pastaba „Asmens duomenų sutikimo atšaukimas."

7. Tarpvalstybinis asmens duomenų perdavimas

1. Prieš pradedant tarpvalstybinį asmens duomenų perdavimą operatorius privalo užtikrinti, kad teritorijoje esanti užsienio valstybė, galinti perduoti asmens duomenis, užtikrintų patikimą asmens duomenų subjektų teisių apsaugą. .


2. Tarpvalstybinis asmens duomenų perdavimas užsienio valstybių, kurios neatitinka pirmiau minėtų reikalavimų, teritorijoje, gali būti įgyvendinamas tik tuo atveju, jei asmens duomenų subjektas rašytiniu sutikimu perduoda savo asmens duomenis ir vykdymas sutartis, kurios objektas yra asmens duomenys.

8. Baigiamosios nuostatos


1. Vartotojas gali gauti bet kokį paaiškinimą dėl interesų klausimų, susijusių su jo asmens duomenų tvarkymu, susisiekdamas su operatoriumi naudodamas el.paštą

info@marcusnmarcus.eu

2. Šis dokumentas atspindės bet kokius tvarkymo politikos pakeitimus.

Asmens duomenis. Ši politika galioja neribotą laiką, kol nebus pakeista nauja versija.


3. Dabartinės politikos versija yra laisvai prieinama internete: https://marcusnmarcus.eu/lt/policy


info@marcusnmarcus.eu
Jei turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums
Pateikdami duomenis sutinkate su mūsų privatumo politika.
info@marcusnmarcus.eu
Jei turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums
Pateikdami duomenis sutinkate su mūsų privatumo politika.
Click to order
Cart
Krepšelis
Total: 
Jūsų vardas
Jūsų pavardė
Jūsų elektroninis paštas
Jūsų telefono numeris
Pristatymas
Šalis
Miestas
Adresas
Adreso pašto kodas
Įrašykite artimiausio pašto siuntinio adresą
Tarptautinis pristatymas yra nemokamas, jei užsakymo suma yra daugiau nei 60 eurų
 
Promokodas
Payment method